Basketry Exhibition

artists

Chizuko SEKIGUCHI
Hisako SEKIJIMA
Kazue HONMA
Shoko Fukuda
Masako YOSHIDA
Mayumi TSUKUDA
Michiko FUKAI
Ritsuko JINNOUCHI}
Mieko KAWASE
Mutsumi IWASAKI
Noriko TAKAMIYA
Sachiko ITABASHI
Yukari KIKUCHI
Shigeru MATSUYAMA
Shouchiku TANABE
Tsuruko TANIKAWA
Yasuko HOSHINO
Yohko KUBO
Hiroko OKUNO
masayo kageyama